Înscriere înv. primar

Perioada înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021:
– etapa I: 29.03.2021 – 28.04.2021
          – afișare elevi admiși: 20.05.2021
– etapa a II-a: 24.05.2021 – 31.05.2021
          – afișare elevi admiși: 04.06.2021

Programul de înscriere:
– la sediul unității școlare

            – Luni – Joi: 8,00 – 18,00
            – Vineri: 8,00 – 17,00
 – online: se va accesa site-ul școlii. Toate documentele în vederea înscrierii vor fi transmise pe următoarea adresă de e-mail: gimschiller.primar@gmail.com

Validarea fișelor de înscriere se face doar la sediul unității de învățământ.

Acte necesare înscrierii:
– Cerere tip;
– Declaraţia tip pe propria răspundere (Anexa 3);
– Certificat de naștere copil original și copie;
– Carte de identitate părinți original și copie;
– Recomandare de la grădiniță – doar pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021 și au frecventat grădinița! Această recomandare se eliberează în baza unei cereri (Anexa 1) depusă/transmisă de către părinţii copiilor direct la unitatea şcolară, prin  e-mail sau prin poştă. Unitatea de învăţământ poate transmite recomandarea prin e-mail sau prin poştă cu confirmare de primire. (22.03 – 27.04.2021);
– Evaluare psihosomatică – doar pentru copiii care NU au frecventat grădiniţa sau care s-au întors din străinătate. Părinții vor depune o cerere (Anexa 2) prin e-mail sau prin poştă la CJRAE. (22.03 – 27.04.2021);
– evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor pentru care Metodologia de înscriere în învățământul primar pentru anul școlar     2020-2021, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, prevede această evaluare.
– Părinţii divorţaţi depun la înscriere hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se excercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului – original si fotocopie;

Cerere-tip înscriere în clasa pregătitoare, an școlar 2021 – 2022
Oferta educațională, an școlar 2021 – 2022
Planul de școlarizare – clasa pregătitoare – an școlar 2021 – 2022
Circumscripția școlară
Calendarul înscrierii în învățământul primar
Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021 – 2022
Anexele 1, 2 și 3

Informații – http://www.edums.ro/clasap2021.php