Înscriere înv. primar

Perioada înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022:
– etapa I: 11.04.2022 – 26.05.2022
          – afișare elevi admiși: 27.05.2022
– etapa a II-a: 31.05.2022 – 09.06.2022
          – afișare elevi admiși: 10.06.2022

Programul de înscriere:
– la sediul unității școlare

            – Luni – Joi: 8,00 – 18,00
            – Vineri: 8,00 – 17,00
 – online: se va accesa site-ul școlii. Toate documentele în vederea înscrierii vor fi transmise pe următoarea adresă de e-mail: gimschiller.primar@gmail.com

Validarea fișelor de înscriere se face doar la sediul unității de învățământ.

Acte necesare înscrierii:
– Cerere-tip de înscriere.
– Copii C.I. pentru ambii părinţi sau dovada tutorelui legal, certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale.
– Copie după certificatul de naştere al copilului, certificat conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale.
– Adeverinţă de la medicul de familie Conform Ordinului Sănătăţii Nr. 5298/1668/2011.
– Părinții divorțați depun la înscriere dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului.
– Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 01 septembrie – 31 decembrie 2022:
          – care au frecventat grădinița
               – Recomandare pentru înscrierea în învățământul primar – eliberată de către  unitatea  învățământ preșcolar. (Anexa 1)
          – care NU au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate.
               – Recomandare pentru înscrierea în învățământul primar – eliberată de către CJRAE/Mureș (Anexa 2).

Cerere-tip înscriere în clasa pregătitoare, an școlar 2022 – 2023
Oferta educațională, an școlar 2022 – 2023
Planul de școlarizare – clasa pregătitoare – an școlar 2022 – 2023
Circumscripția școlară
Calendarul înscrierii în învățământul primar
Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2022 – 2023
Anexele 1, 2 și 3

Informații – https://www.edums.ro/clasap2022.php