Documente și informații

D230 – cererile privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual

Activități susținute cu sprijinul Asociației Gimnaziului  „Friedrich Schiller”

Proiect de dezvoltare instituțională 2015 – 2020

Proiect de dezvoltare instituțională 2020 – 2025

Lista funcțiilor conform Legii 153/2017 art. 33 la data de 01.09.2022

Declarații privind acordul cu trecerea în catalogul școlar a notelor obținute în urma activităților de predare-învățare-evaluare online:
Declarație părinte, elev (editabil docx)
Declarație părinte, elev (pdf)